Termínová listina

V priloženom súbore nájdete kalendár pretekov na rok 2015

Povinné preteky pre zaregistrované deti sú označené zelenou, červenou a šedou farbou

Kalendár pretekov 2015.pdf (486333)