Dane z príjmu 2%.doc (11 kB)

 

Venuj klubu 2% dane

Prečo by ste mali venovať 2% daní nášmu klubu? Existujú na to dôvody:

1. O svojich peniazoch rozhodnete sami a nenecháte ich napospas úradníkom a politikom


Poukázaním 2% z dane, sa žiadnym spôsobom neznižuje príjem darcu. Uvedené prostriedky sú odvádzané z dane, ktorú Vy (prípadne iný darca) musíte odviesť štátu. V prípade neurčenia adresáta vyhradeného 2% dane, tieto peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu a o ich použití budú bohužiaľ rozhodovať naši schopní politici a úradníci.

2. Podporíte voľnočasové aktivity detí a mládeže, čiže dobrú vec!

V prípade vyplnenia priložených tlačív a asignácie 2% z dane na účet nášho klubu, takto získané prostriedky budú použité na skvalitnenie tréningového procesu, zakúpenie potrebného materiálneho vybavenia a úhradu nákladov spojených s účasťou detí na súťažiach.
Aj vďaka prispeniu 2% z dane našich členov a priaznivcov v minulých rokoch dokázal náš oddiel kvalitnou prácou zabezpečiť nadštandartné tréningové podmienky pre svojich členov. 

S ohľadom na horeuvedené skutočnosti veríme, že sa rozhodnete takouto formou pomôcť nášmu klubu a podľa priloženého návodu uskutočníte potrebné kroky, tak aby boli 2% percentá Vašej dane poukázané štátom v prospech PK PICCARD plavci.

Ak ste naklonení takejto forme podpory nášho oddielu, budeme Vám zaviazaní ak oslovíte so žiadosťou o poukázanie 2% dane aj Vaše okolie – rodinu, spolupracovníkov, zamestnávateľa, známych, atď. 

V prípade ak prispejete tak Vás poprosím ,aby ste doniesli kópiu tlačiva 2% z dane,aby sme si vedeli odkontrolovať peniažky pre nás plavcov.

Kópiu doniesť osobne trénerovi.

ďakujeme