Kontakt na trénerov

šoférka autobusu p. Magda Gábrišová :0907704619
kontakt: skpsenec@gmail.com
predsedaplaveckého klubu:
hlavný tréner a koordinátor trénerov : Ivana Hofericová: 0917953016
 
kontakty na trénerky :
plutvové plávanie
Martina Szabóová :0903531574