Metodika plavecký strečing

Prečo cvičiť strečing?

Pri správne vykonávanom strečingu môžeme získať viac, než len zvýšenie flexibility. Medzi výhody (benefity) strečingu patrí:

 • posilnenie rozvoja uvedomovania si vlastného tela
 • zníženie rizika poranenia kĺbov, šliach a väzov
 • zníženie svalovej bolesti
 • zníženie svalového napätia ( tuhosti )
 • zvýšenie pružnosti vďaka stimulácii produkcie chemických látok, ktoré „mažú“ spojivové tkanivo
 • zníženie závažných bolestivých menštruácii u žien
 • zvýšená telesná zdatnosť
 • zvýšená schopnosť učiť sa a vykonávať riadené pohyby
 • zvýšenie mentálneho a duševného  uvoľnenia  ( relaxácie )

 Kedy strečovať?

Všeobecne, najlepší čas na strečing je, keď sú svaly dobre zahriate. Preto ak sa rozhodneme vykonávať strečing ako samostatnú jednotku, musíme svaly najskôr pripraviť – rozohriať nejakou aeróbnou aktivitou. To isté platí pre rozcvičenie – strečing v rozcvičení môže nasledovať až po dôkladnom zahriatí svalstva. Strečing teda patrí do úvodných a záverečných fáz tréningovej jednotky. Ak je počasie chladné a hlavne ak cítime, že svalstvo máme tuhé, je obzvlášť dôležité dôkladné rozohriatie a opatrnosť pri strečingu, aby sa znížilo riziko poranenia.

Bohužiaľ, aj tí ktorí strečujú,  nevykonávajú strečing vždy správne, a preto nevyužívajú niektoré alebo všetky  zo spomenutých benefitov strečingu. Niektoré z najčastejších chýb pri strečingu sú:

 • nevhodné zahriatie
 • nedostatočný odpočinok medzi tréningami
 • prepätie, resp. „prestrečovanie“
 • zlé prevedenie cvičení
 • vykonávanie cvičení v zlom ( alebo len čiastočne dobrom ) poradí

Konkrétne príklady na cv.